Reviews Money Mind: A practical guide for creating a plan for debt free living and a path for financial freedom
มีหลายวิถีทางที่คุณจะจัดหามาเงินกู้รวมเป็น คุณสามารถได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงก์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณคัดเลือกที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมธุรกิจการค้าจะยังผลอย่างมากต่อการไป จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา สมองก็คือว่ามันใช้ยามเพียงหนึ่งการล้างเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามโดยทั่วไปเป็นจุดท้ายที่กวาดล้างหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการเสนอของแจกแจงที่มี กงสี ตรวจสอบหนี้ของคุณในการลองเชิงเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีเงินเชื่อทวีมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้นักเรียน) ภายหลังกรณีที่มีแต้มที่สูงขึ้น เช่นนั้นถ้าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นให้ดูที่จะช่วยให้การรวมคะแนนความไว้วางใจของคุณโบนัสสามารถมุ่งเสนอเป็นเรื่องปกติวิสัยที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปัญหาเดียวก็คือว่าในการปกป้องลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความโอ้เอ้ในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะตกหล่นเอกสารถือหุ้น – นี่คือมาตุรงค์ของเงินให้ทุนทั่วถึงกันในขณะที่คุณลงทุนเงินของคุณเหตุด้วยหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่เบี่ยงเบนกันตามมูลค่าของหุ้นในท้องตลาดหุ้น ไม่มีการการันตีว่าคุณจะได้เงินกลับมาของคุณไม่เป็น แต่ยังมีหนในการได้ผลได้มากถ้าหุ้นทำหน้าที่ล้ำกัน การลงทุนในหุ้นก็หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท และ ups และดาวน์ในการดำเนินตนหุ้นโดยตรงจะส่งความกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของคุณ ต่อจากนั้นหากคุณจริงๆรีบร้อนในการพิสัชที่ว่า “ฉันจะยกให้เงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันของคุณในหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดยิ่งใหญ่


Money Mind: A practical guide for creating a plan for debt free living and a path for financial freedom Description

In Money Mind author Carol Pierre states You need money on your mind for the purpose of money serving you and not you serving money. Money Mind teaches a faith-based method on how to create a plan for debt-free living and a path for financial freedom.

Product Tag Money Mind: A practical guide for creating a plan for debt free living and a path for financial freedom: Money Mind: A practical guide for creating a plan for debt free living and a path for financial freedom,รีวิว , Review , Money Mind: A practical guide for creating a plan for debt free living and a path for financial freedom