Review Women, Take Charge of Your Money: A Biblical Path to Financial Security
การควบรวมกิจการเงินกู้นักศึกษา ปัจจุบัน มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเกือบซีกของนักเรียนทุกคนเรียนจบที่มีระดับของหนี้สินเงินกู้นักเรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 เน้นไปที่ นั่นคือทวยราษฎร์ทั้งหมดของคนวัยรุ่นที่มีหนี้ที่บ้าคลั่งและการหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่สถานศึกษาเป็นจุดลงท้ายที่ชำระล้างหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการชี้แจงของบันทึกที่มี กงสี วิเคราะห์หนี้ของคุณในการทดสอบเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความไว้วางใจจำเริญมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียน) ภายหลังกรณีที่มีแต้มที่สูงขึ้น ครั้นแล้วถ้าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นให้ตรวจที่จะช่วยให้การรวมคะแนนความน่าเชื่อถือของคุณเป็นจุดท้ายที่สุดที่ต้องระมัดระวังกับการแปรปรวนที่อยู่อีเมลของคุณหรือขน หนึ่งหรือสองอักษรผิดหรือเลว, ทิศทางที่มิชอบของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณกระจายในราคา คุณอาจสูญเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป อย่างนั้นจึงไม่รู้ของ กงสี ใด ๆ ที่มีอย่างเด็ดขาดเพื่อดำเนินงานร่วมกับมึงผ่านทางอีเมล์

Women, Take Charge of Your Money: A Biblical Path to Financial Security Description

Create, Consider, Invest

It’s a financial wake-up call. God is the One calling you—and He’s calling collect. The good thing is, He provides the ideal model for you to follow on your way to reaping monetary rewards and gaining even more of your greatest asset on this earth: time. Carolyn Castleberry leads women through the process of creating, considering, and investing. Creating involves planning for your new life—you’ll learn to take responsibility and identify a mission statement. Considering means you’ll evaluate your investment options and trust the Holy Spirit. By the time you’re ready to invest, you’ll create a realistic budget, understand the credit game, and create an action plan for conquering debt. This book is your ticket to a new life grounded in financial freedom!

A Proven Plan for Financial Success

Meet your problem:

   • Today’s volatile job market is about to take you hostage (or already has).
   • You suddenly have huge financial responsibilities you never had before.
   • Retirement looms, begging you for a plan.
   • Thinking about, dealing with, or strategizing anything “money” bores you, freaks you out, or makes you feel stupid.
“My own financial journey began the day I realized that I didn’t know anything about money. Never mind that I had a business degree and hosted a national radio show for women. ”
—Carolyn Castleberry

“A must-read for anyone who desires to find significance in life.”
-Kelly Wright, National network correspondent

“God has always had His love and favor on women, and when we understand our role from God’s perspective, we become liberated to fulfill our purpose.”
-Anne Beiler, Founder of Auntie Anne’s, Inc.

“God never said for you to be either passive or in the dark about money. Read this and get busy. You will be glad you did.”
-Dr. Henry Cloud, Bestselling author of the Gold Medallion Award-winning Boundaries

Story Behind the Book

“The day I realized I didn’t know anything about money—even though I have a business degree and experience hosting a national business radio show for women—was the day I held my baby girl in my arms for the first time. I did not have a choice about whether to work or stay at home; we simply didn’t have enough money. After applying this financial model, I was able to walk away from a job in television news that I had held for fourteen years. God means it when He offers us abundant life, here and eternally. This book reveals a realistic example for today’s women who long to be free and have meaningful, prosperous lives.”
—Carolyn Castleberry บัตรเงินฝาก – หากคุณโลภที่จะเบิกบานตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณอาจจะลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการออกทุนในสมัยใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับแขกบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกลงอาชญาถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นลั่นกลอนในงวด


Product Tag Women, Take Charge of Your Money: A Biblical Path to Financial Security: Women, Take Charge of Your Money: A Biblical Path to Financial Security,แนะนำ , รีวิว , Women, Take Charge of Your Money: A Biblical Path to Financial Security