กองทุนรวม – วิสัชนาที่ปลอดภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะมอบให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองทุนรวมมี เงินทุนรวมเอื้ออำนวยให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะซื้อของหุ้นของความหลากหลายของ กงสี มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ทำงานเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะฟุ้งกระจายไปซื้อความต่างๆ นาๆของหุ้นเพราะฉะนั้นหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความเท่าเทียม เงินลงทุนตอนแรกๆในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะรักใคร่ที่จะแบกภาระโสหุ้ยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยด้วยการจัดการทะเบียนของคุณThe Money Code (Chinese): Become a Millionaire With the Ancient Jewish Code (Chinese Edition) Description

Simplified Chinese TranslationWhy Are So Many Jews Millionaires?Jews are estimated to make up less than 1% of the world’s population, yet approximately 25% of the world’s billionaires are Jewish. Jews are always found on lists of the world’s richest people. In 2009, 139 of the Forbes 400 were Jewish. Jews also comprise a very large number of history’s most important figures, people who have had a profound impact on humanity. Approximately 35% of Nobel Prizes have been awarded to Jews. No other ethnic group has even come close to matching the abilities and accomplishments of Jews.Since such a large percent of the wealthiest and most successful people in the world are Jewish, a common question the world over is, “Why are so many Jews so wealthy?” Their secret lies not in their genetics or intelligence, as some have believed, but in their religion. Many of the wealthiest Jews use a code based on Judaism.You do not need to convert to Judaism or believe in religion to use The Money Code. “Religion has preserved history’s greatest wisdom teachings,” says religious studies scholar Huston Cummings Smith.There are various methods of wealth creation; however, many are short-lived, unfulfilling, or hazardous. The ideal circumstance is to create long-lasting wealth, accompanied by peace of mind and fulfillment. This book will reveal the code that many Jews understand and use to their great advantage. The Money Code can be used by absolutely anyone to achieve long-term wealth and success in life.

Tag The Money Code (Chinese): Become a Millionaire With the Ancient Jewish Code (Chinese Edition): The Money Code (Chinese): Become a Millionaire With the Ancient Jewish Code (Chinese Edition),แนะนำ , รีวิว , The Money Code (Chinese): Become a Millionaire With the Ancient Jewish Code (Chinese Edition)