Review Save Wisely, Spend Happily: Real Stories About Money & How to Thrive from Trusted Advisors
เนรมิตเงินรายได้ด้วยทรัพย์สินไม่ได้เป็นเรื่องหวานคอแร้งมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แน่ชัดในภูมิประเทศ แนวทางทางการเงินที่แข็งแกร่งและแจ่มแจ้งชักจูงคุณในการเลือกตั้งกลยุทธ์ที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายนี้จะนำไปสู่​​การเติบโตในผลประโยชน์การลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ติดใจเงิน แต่การบังคับช่วงและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทสำคัญมาก

มีหลายทางที่คุณจะหาได้เงินกู้รวมเป็น คุณทำเป็นได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกสรรที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมธุรกิจจะยังผลอย่างมากต่อการเดินทาง ออกจากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ข้อคิดเห็นก็คือว่ามันใช้ระยะเพียงหนึ่งการจ่ายเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามนิจสินเครดิตอรรถประโยชน์ การรวมหนี้เงินกู้นักเรียนของคุณทำได้ทำมากกว่าเพียงแค่การหดหนี้ระยะยาวของคุณ ความสัตย์จริงก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณเพิ่มขึ้นคะแนนความไว้วางใจของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะช่วยเหลือให้คุณซื้อของรถที่ได้เปรียบได้การบ้านที่คุณหมายหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ลดลง แต่อุบายที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถลุ้นให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือไม่ ตรวจดูบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดระดับเครดิตรายงานโบนัสสามารถชี้แจงเป็นเรื่องพื้นๆที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ข้อสงสัยเดียวก็คือว่าในการดูแลลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินภายหลัง ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความเลยเวลาในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะขาดไปSave Wisely, Spend Happily: Real Stories About Money & How to Thrive from Trusted Advisors Description

Now, for the first time, experts from all over the country have come together to tell you the truth about money — how to make it, how to keep it, and how to have it work for you! With this book from the American Institute of CPAs in hand, you have access to the financial expertise and advice of the country’s most trusted financial professionals.  Best-selling author, financial literacy expert, and CPA Sharon Lechter brings together the insights, tools, and strategies from over 125 CPAs, including: 30 tips to reduce expenses and 10 tips to raise your credit score; ways to save for your kids’ college tuition and retirement (at the same time!); how to set a financial goal and achieve it; how to find the best financial advisor to guide you along your way; and more!

Learn not only to navigate tricky money issues that can pop up throughout your life but to recognize and seize opportunities that can create financial wins along your journey.  Filled with detailed information and personal stories — many from contributors’ own life experiences — this book will propel you to financial success.

May you save wisely and spend happily.


Product Tag Save Wisely, Spend Happily: Real Stories About Money & How to Thrive from Trusted Advisors: Save Wisely, Spend Happily: Real Stories About Money & How to Thrive from Trusted Advisors,เรื่อง , รีวิว , Save Wisely, Spend Happily: Real Stories About Money & How to Thrive from Trusted Advisors