Review Money is Love: Reconnecting to the Sacred Origins of Money
การควบรวมกิจการเงินกู้ผู้เรียน ช่วงปัจจุบัน มันเป็นจริงๆ แล้วว่าเกือบครึ่งเดียวของนิสิตทุกคนเรียนจบที่มีระดับของหนี้สินเงินกู้นักเรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 มุ่งเน้นไปที่ นั่นหมายความว่าประชาชนพลเมืองทั้งหมดของคนหนุ่มสาวที่มีหนี้ที่มากและการเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่พิทยาคารปฐมฤกษ์ต่อไปเลิกบ/ชที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่โดยปกติ ตลอดชีวิตของนักเรียนของเขาซึ่งจะเปรี้ยงขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้กู้ยืมแก่จ่ายเพราะการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะบอกเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้นเงิน โดยรวมคุณปิดสมุดบัญชีไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง สิทธินี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณลักษณะกลอุบายที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ บริษัท มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกปักรักษาเป็นเงินกู้นักเรียน

Money is Love: Reconnecting to the Sacred Origins of Money Description

Critics say:“Original and evocative.” – “A must read.” – “…this may be the best investment you ever make.”

“Tim Clauss, co-author of “Chicken Soup for the Soul at Work” says: “Barbara has…a clear vision that can shift our perceptions about money from fear and greed to love and goodwill. MONEY IS LOVE is a great place to start in bringing greater abundance to our pocketbooks and a little peace of mind to our souls.”

MONEY IS LOVE speaks to the history, the quantum physics, and the metaphysics of money. It is the first book that investigates and explores the pre-history of money and its original sacredness.And it teaches us how to reconnect to that sacredness to create an abundant life for ourselves and for the entire world. The great Indian philosopher, Sri Aurobindo says, “Money is the visible sign of a universal force…In its origin and its true action it belongs to the Divine.”
But over time money-energy has become polluted with the emotions of fear, lack, anger and greed.

The author, who is known internationally as a metaphysical speaker, was first a film finance executive in Hollywood, shows us that war, poverty, hunger, and crime are caused by the fear that surrounds money and its perceived scarcity, and proposes that there is no actual scarcity of money, because money is energy, and energy is limitless. Only our limited way of thinking makes money scarce.

Too many of us labor under the belief that money is “a necessary evil,” which is, more often than not, difficult to obtain. By changing our feelings about money from fear, anger, greed and scarcity, to love, joy, abundance and goodwill, we can transform the way money moves through our lives and the lives of others all over the world.

MONEY IS LOVE teaches that as we begin to remove the negative thoughts and feelings that surround money and redefine money as love, we bring the power of love into all of our monetary transactions. This in turn opens our hearts to allow an abundant flow of money, thus creating a life of peace and joy. From this place of harmony we can then send money back out into the world on a flow of love and gratitude. Money healed can begin to heal all that it touches. And because money flows like blood through the planet, diseased it causes disease, but infused with love, money can actually heal. “Money is the blood of the planet. Heal the money and we can heal the world.” Page 82.

Using the knowledge and tools in this book, readers will learn to shift out of the old belief systems of scarcity and open to the sacred abundance of money in their own personal lives, while simultaneously becoming co-creators of a brand new global economy; one that is no longer based on fear and lack and greed, but based on love, caring, sharing, and abundance for All.การลงทุนมาพร้อมกันกับพิษภัยของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีฤๅอย่างที่สามารถให้คุณห่างไกลจากการถึงเจตนารมณ์ทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการเขียมที่ดีหรือมีพื้นที่เพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงระยะที่คุณอย่างเคร่งครัดดูทางการลงทุนอ้าให้คุณ บางส่วนของโอกาสการลงทุนที่คุณอย่างจริงจังสามารถพิจารณามีดังนี้:


Product Tag Money is Love: Reconnecting to the Sacred Origins of Money: Money is Love: Reconnecting to the Sacred Origins of Money,เรื่อง , แนะนำ , Money is Love: Reconnecting to the Sacred Origins of Money