กองทุนรวม – คำเฉลยที่สถิรที่สุดที่จะ “ฉันจะอุดหนุนเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินทุนรวมมี กองเงินรวมเปิดทางให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะซื้อหาหุ้นของความหลากของ กงสี มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ต้านทานเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลดลงการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะขจรไปซื้อความหลากหลายของหุ้นดังนี้หากหุ้นมีสมรรถนะต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเท่าเทียมกัน เงินลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะรักใคร่ที่จะแบกรับโสหุ้ยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการบ/ชของคุณMaking Your Money Count Description

God gave us the ability to create wealth in order for him to establish his covenant with us, which is to bless us, to glorify himself, and to bless others through us. So how do we go about creating wealth? In this amazing process, which Jesus taught to his disciples, Ulmer explores God’s way of taking care of business. “This generation coming up,” explains Dr. Ulmer, “will be the first one that is not financially better off than the previous generation. What kind of legacy are we leaving if we don’t train our children about the proper Kingdom principle of asset creation and money management?” In this groundbreaking look at the parables of the talents and the man of noble birth, pastor, teacher and author Dr. Kenneth Ulmer reveals God’s process for moving you from a consumer to a producer.

Tag Making Your Money Count: Making Your Money Count,Review , แนะนำ , Making Your Money Count