รีวิว Pogue’s Basics: Money: Essential Tips and Shortcuts (That No One Bothers to Tell You) About Beating the System
การควบรวมกิจการเงินกู้นักศึกษา ล่าสุด มันเป็นข้อเท็จจริงว่าเกือบครึ่งเดียวของนักศึกษาทุกคนจบการศึกษาที่มีระดับของหนี้เงินกู้นักเรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 เน้นไปที่ นั่นหมายความว่าชาวเมืองทั้งหมดของคนคนหนุ่มสาวที่มีหนี้ที่แรงและการเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่วิทยาคารผลจากการควบรวมธุรกิจการค้าของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานศึกษาคือการที่คุณสามารถหลีกหนีการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในการฝักใฝ่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราค่าตอบแทนสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ปกป้องไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและล็อคเหยื่อโฉลกน้อยของอัตราที่เร่งด่วนของการเพิ่มโบนัสสามารถอธิบายเป็นเรื่องสามัญที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปมเดียวก็คือว่าในการอนุรักษ์ลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อมา ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความสายในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหายไป

Pogue’s Basics: Money: Essential Tips and Shortcuts (That No One Bothers to Tell You) About Beating the System Description

Following the success of the New York Times bestsellers Pogue’s Basics: Tech and Pogue’s Basics: Lifecomes the next book in the series: Pogue’s Basics: Money which will be a timeless reference book of 200 simple tips and tricks for making managing your finances easier. This book will shed light on the best ways to save and make money. Everyone gets stressed out doing endless research to try and figure out where to get the best deals on a product, in this book David Pogue will help you spot savings and avoid costly scams. From buying plane tickets, booking hotel rooms, buying a car or house, or doing your taxes, there are tips and advice here for every financial decision you make. Instead of making uninformed or irrational decisions when it comes to money, Pogue’s expertise in consumer advocacy will inform people of the best products and websites to use to save yourself money.The perfect book for holidays, Pogue’s Basics: Money will be accompanied by black-and-white photographs and illustrations throughout the book, collecting all the tips and tricks in one place for you to easily access.ตั๋วเงินฝาก – หากคุณใคร่ที่จะขี้เล่นตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณสามารถลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการลงทุนในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องฝากขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดต้อนรับบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกพิพากษาลงโทษถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นลงกลอนในงวด


Tag Pogue’s Basics: Money: Essential Tips and Shortcuts (That No One Bothers to Tell You) About Beating the System: Pogue’s Basics: Money: Essential Tips and Shortcuts (That No One Bothers to Tell You) About Beating the System,แนะนำ , รีวิว , Pogue’s Basics: Money: Essential Tips and Shortcuts (That No One Bothers to Tell You) About Beating the System