รีวิว Magnetize Money with Energetic Literacy: 10 Secrets for Success and Prosperity in the Third Millennium (Enlightement Coaching in the Age of Awakening)
บัตรเงินออม – หากคุณพึงปรารถนาที่จะรื้นเริงอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณอาจลงทุนเงินของคุณในบัตรเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการออกทุนในสมัยใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องวานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดยืนยันบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกลงทัณฑ์ถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นใส่กลอนในงวดMagnetize Money with Energetic Literacy: 10 Secrets for Success and Prosperity in the Third Millennium (Enlightement Coaching in the Age of Awakening) Description

Accurate — yet completely counter-culture — info about how to grow rich! Energetic secrets that REALLY work!

You’ll find it here. Guaranteed, it won’t be the same old, same old Law of Attraction teachings or prosperity teachings or ideas from pricey success seminars.

Because Rose Rosetree wrote this book for you if you’ve been there, done that, and you still haven’t fulfilled your financial dreams.

Here comes help from the world’s leading teacher of energetic literacy. In this how-to, Rose Rosetree reveals inside information related to financial success, hidden knowledge that comes from researching what shows within people’s energies. And not just their energy fields or their chakras but their CHAKRA DATABANKS.

Yes, chakra databanks. Known to the ancients as “The Nadis.” Rose Rosetree’s aura readings are like using an electron microscope to research today’s most famous experts on success and prosperity. What’s really going on with them?

Then she reports her findings to you, along with loads of practical ways that you can gain more success.

PRACTICAL WAYS THAT THIS BOOK CAN HELP YOU

PART 1.  What doesn’t work. And why.

Discover what aura reading reveals about hidden problems with making money.

Systematically Rosetree will show you why so many diligent success seekers achieve only limited results. Hint: Working on Law of Attraction produces the exact opposite of what is promised. Find out why.

PART 2. What does work. And how.

Explore thought-provoking quizzes and “energetic workarounds.” They will help you to solve problems that weaken your aura.

Then discover what has limited your earning power. You can definitely make changes at depth. Then watch the trickle-up results. You’ll make a significant difference on the surface of life, where money is made.

PART 3. Setting Goals Productively

This last section could have been published as a separate book, but Rose included it here to give you extra value.

Super-practical, clear and easy — this is a detailed program for setting realistic goals and plans.

NEVER, EVER BEFORE HAVE YOU RECEIVED HELP LIKE THIS

Powerful help. Ideas backed up by energetic research. Ideas that will make sense to you as a practical person. Ideas that have proven effective with Rose Rosetree’s clients internationally. Because so many of them have won promotions, received raises, and increased their income by thousands of dollars.

Systematically taught step-by-step, Rosetree’s Magnetize Money Program is based on her work with these clients.

According to Rosetree, energetic literacy promises to be as necessary in this Age of Aquarius as reading-type literacy became in the last millennium.

You don’t have to become an expert aura reader to make money, though. Just benefit from this expert’s findings. Go ahead: Run every idea, every technique, by your common sense. Find out:

  • How you can gain a competitive advantage through becoming more effective energetically.
  • Why can you make more money by falling in like with yourself.
  • What makes your subconscious-level auric modeling so important for success?
  • And how can you improve the message you’re broadcasting through your energy field.

MAYBE THE MOST DELICIOUS PART OF ALL….

Inside information as you’ve never seen it before includes:

  • Detailed energetic profiles of 20 top success experts and mega-billionaires.
  • Shocking aura readings of Esther Hicks, Rhonda Byrne, Napoleon Hill.
  • Weirdly inspiring “Magnetize Money Profiles” are included, too.
  • What did Rosetree learn from “energy interviews” of 50 Law of Attraction teachers?
  • Can you guess what she reports about aura research on 50 influential Christian Fundamentalists?
  • Delectable surprises await, also, about the 100 richest people in America and the world.

Beautifully illustrated, this is a generous book. It includes so much that is new, so much that is helpful. And so much more than you’re used to seeing included in just one book.

Go ahead: Learn these 10 Secrets for Success and Prosperity. Make more money. You really can.

Tag Magnetize Money with Energetic Literacy: 10 Secrets for Success and Prosperity in the Third Millennium (Enlightement Coaching in the Age of Awakening): Magnetize Money with Energetic Literacy: 10 Secrets for Success and Prosperity in the Third Millennium (Enlightement Coaching in the Age of Awakening),Reviews , Review , Magnetize Money with Energetic Literacy: 10 Secrets for Success and Prosperity in the Third Millennium (Enlightement Coaching in the Age of Awakening)