รีวิว It’s Your Money Isn’t It? Workbook by G. Edward Reid (2004) Paperback
โพยออมทรัพย์ – โดยไกลที่ปลอดภัยที่สุดของเงินลงทุนรวดและคุณมีความเป็นอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณหวัง ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะคุณสนับสนุนให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การให้ทุนครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมเนื่องด้วยผู้ที่มีความสมหวังกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่บรรยายโดยธนาคาร (ตีราคาร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนทวีIt’s Your Money Isn’t It? Workbook by G. Edward Reid (2004) Paperback Description

This syllabus was prepared for use with a live seminar presentation, a video presentation, or as a study guide for the book “It’s Your Money! (Isn’t It?).”

Book Specs

Saddle Stitch
Publisher: Review & Herald Publishing Association
Printed: 1993
Pages: 47

Table of Contents

Love Not the World
Spiritual Insights
Eternal Life in the Balance
Biblical Examples
Putting God First
God’s Perspective
Satan’s Plan for Your Money
The Significance of Tithing
Tithing and Revival
The Tyranny of Debt
Debt Elimination
Additional Assistance
Budgeting Suggestions
A Short-Range Plan
Monthly Income and Expenses
Christian Education
Train Up a Child
What Parents Own Their Children
On Their Own
A Home of Your Own
How to Purchase a Home
Points to Consider
Amortization Schedule
Working for the Gold Watch
Financial Problems Ahead
Inheritance and Estate Planning
What to Do
Responsibility to Children
Worry-free Investments
Problems With Hoarding
Some Investment Suggestions
End-time Investments
The Judgment Bar of God
Understanding the Talents
Last Things

Tag It’s Your Money Isn’t It? Workbook by G. Edward Reid (2004) Paperback: It’s Your Money Isn’t It? Workbook by G. Edward Reid (2004) Paperback,เรื่อง , รีวิว , It’s Your Money Isn’t It? Workbook by G. Edward Reid (2004) Paperback